NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

Energie-industrie

Verhoog de efficiëntie van de energievoorziening

Om de klimaatverandering te beperken, moeten we onze uitstoot verminderen en klimaatvriendelijkere technologieën ontwikkelen. De noodzakelijke omschakeling naar hernieuwbare energie is bijzonder uitdagend voor energieleveranciers. Hoge investeringen zijn nodig om het bestaande energiesysteem en bedrijfsmodel aan te passen aan de nieuwe eisen. De stabiliteit van het net wordt bemoeilijkt door volatiele energiebronnen, die hoge investeringen in infrastructuur vereisen. Wettelijke vereisten vormen extra hindernissen.

Mayfran verzamelt al sinds 1933 knowhow op dit gebied. Efficiënte oplossingen voor spaantransport en -behandeling en koelsmeermiddelbeheer vormen een compleet scala aan toepassingen voor processen zoals bewerkingskoppelingen voor olieveldbuizen, slijpturbinebladen of productieversnellingen voor windturbines. Met Mayfran producten kunt u:

  • Verbeter uw processen voor het laden en afvoeren van schroot,
  • schroot tegen betere prijzen verkopen,
  • uw machines beter te benutten en de bedrijfstijden te optimaliseren,
  • de levensduur van machines en uitrusting te verlengen,
  • de slijtage van onderdelen van werktuigmachines te verminderen, en
  • Minimaliseer de kosten voor het koelen van smeermiddel en onderhoud door betrouwbare spaanverwijdering en continue koelsmeermiddelbehandeling.

Need assistance with your project?