NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

Spanencentrifuges

MEER WINST VOOR U EN HET MILIEU

Het is tegenwoordig belangrijk om de spanen op de juiste manier af te voeren en dat de spanen zo min moegelijk koelsmeermiddel bevatten.

Om dit te bereiken worden de spanen gecentrifugeerd en de teruggewonnen koelsmeermiddel aan het productieproces terug gevoerd. Door het verminderde koelsmeermiddel verbruik en de hogere prijs van de droge spanen geeft dit een aanzienlijke kostenbesparing

Om dit doel te bereiken, levert Mayfran verschillende producten waaronder centrifuges en spanenbrekers, om de spanen efficiënt te drogen, het volume te verminderen en de spanen te comprimeren, klaar voor recycling. Spanencentrifuges drogen de spanen van machinale of slijpbewerkingen om waardevol koelsmeermiddel terug te winnen en de verkoopwaarde van de spanen te verhogen. De teruggewonnen koelsmeermiddel wordt teruggevoerd in het productieproces.

SPANENCENTRIFUGES

Door hun robuustheid en efficiëntie zijn de centrifuges van Mayfran belangrijke componenten voor het drogen van natte korte spanen.

VBU CENTRIFUGES

Centrifuge voor continue spaantoevoer

LBC CENTRIFUGES

Centrifuge met bodemlift voor het verwerken van partijen