NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

Metaalbewerking

Schrootverwijdering, material handling, spanen- en koelvloeistofbeheer voor de metaalverwerkende industrie

De exportgerichte Europese metaalverwerkende industrie is afhankelijk van politieke en economische ontwikkelingen in diverse landen. Handelsoorlogen, protectionisme en geopolitieke spanningen beïnvloeden de productie, toeleveringsketens en wereldmarkten. De sector is ook cyclisch en moet flexibel en innovatief zijn om adequaat te reageren op veranderingen in de markt. Er moeten duurzamere productiemethoden worden ingevoerd om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van milieu- en klimaatbescherming. Digitalisering door middel van IIOT, Big Data en kunstmatige intelligentie verandert de industrie, terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten.

State-of-the-art technologie van Mayfran kan helpen om deze diverse uitdagingen het hoofd te bieden. Onze oplossingen ondersteunen u hierbij door

  • optimalisering van de processen voor het verwijderen en sorteren van schroot,
  • het verbeteren van het gebruik van uw machines en het verhogen van de bedrijfstijden,
  • vermindering van slijtage van uw machines en apparatuur door betrouwbare spaanverwijdering en continue koelsmeermiddelbehandeling,
  • de oppervlaktekwaliteit van uw onderdelen te verhogen,
  • de standtijd te verlengen,
  • de kosten voor het koelen van smeermiddelen en onderhoud te verlagen, en
  • verhoog de waarde van uw schroot door een betere scheiding en droging. 

Need assistance with your project?