TSUBAKI


ASTRANSPORTEURS

Materiaalverwerkings-technologie voor hete en abrasieve materialen.

A250

Opvoertransporteur voor licht afval

A400

Opvoertransporteur voor autowrakken

A600

Opvoertransporteur voor autowrakken en geperst afval

Z-Band

Z-platentransporteur